Wednesday, 28/09/2022 - 04:55|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Lý Thiện Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lthien@laivung1.edu.vn
 • Lê Văn Thoonl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   lvthoonl@laivung1.edu.vn
 • Hồ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   htthuy@laivung1.edu.vn
 • Bùi Minh Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   bmphung@laivung1.edu.vn