Thursday, 23/09/2021 - 13:45|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Lê Văn Tự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0918.844.194
  • Email:
   lvtu@laivung1.edu.vn
 • Trịnh Minh Khá
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   067.3849483 ; 0908.520.390
  • Email:
   tmkha@laivung1.edu.vn
 • Trần Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   078.3675.095
  • Email:
   ttkanh@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Văn Giẹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0978.439.429
  • Email:
   nvgie@laivung1.edu.vn