Sunday, 03/12/2023 - 05:39|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Nguyễn Pha Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   nple@laivung1.edu.vn
 • Trần Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   ttkanh@laivung1.edu.vn
 • Trần Minh Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Email:
   tmhau@laivung1.edu.vn