Thursday, 23/09/2021 - 12:14|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Lê Nguyễn Duy Lynh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0777830595
  • Email:
   lndlynh@laivung1.edu.vn
 • Trần Minh Trung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0385652717
  • Email:
   tmtrung@laivung1.edu.vn
 • Hồ Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972755880
  • Email:
   htkloan@laivung1.edu.vn
 • Đỗ Văn Còn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989082025
  • Email:
   dvcon@laivung1.edu.vn
 • Ngô Thanh Út Minh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918.7766.79
  • Email:
   ntuminh@laivung1.edu.vn