Sunday, 26/09/2021 - 02:46|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Trần Hoàng Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0344639196
  • Email:
   tvnam@laivung1.edu.vn
 • Phạm Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0388799445
  • Email:
   ptmdung@laivung1.edu.vn
 • Phạm Văn Đem
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0788863456
  • Email:
   pvdem@laivung1.edu.vn
 • Cao Thị Bé Chín
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0366764043
  • Email:
   ctbchin@laivung1.edu.vn
 • Lê Đình Trinh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0969242032
  • Email:
   ldtrinh@laivung1.edu.vn