Thursday, 23/09/2021 - 13:41|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Trương Kim Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0354904343
  • Email:
   tklien@laivung1.edu.vn
 • Lê Văn Trèo
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989919165
  • Email:
   lvtreo@laivung1.edu.vn