Monday, 13/07/2020 - 09:34|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0846556286
  • Email:
   nthue@laivung1.edu.vn
 • Hồ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0354949446
  • Email:
   htthuy@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Phú Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0768747752
  • Email:
   nphao@laivung1.edu.vn
 • Huỳnh Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0368858869
  • Email:
   htlanh@laivung1.edu.vn
 • Tạ Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0776921129
  • Email:
   ttkchi@laivung1.edu.vn