Tuesday, 20/08/2019 - 05:05|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Nguyễn Phú Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0768747752
  • Email:
   nphao@laivung1.edu.vn
 • Lê Thị Huỳnh Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0353887394
  • Email:
   lthnhu@laivung1.edu.vn
 • Tạ Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0776921129
  • Email:
   ttkchi@laivung1.edu.vn
 • Lê Văn Trứ
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0988955133
  • Email:
   lvtru@laivung1.edu.vn