Sunday, 26/09/2021 - 02:29|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0846556286
  • Email:
   nthue@laivung1.edu.vn
 • Hồ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0354949446
  • Email:
   htthuy@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Phú Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0768747752
  • Email:
   nphao@laivung1.edu.vn
 • Tạ Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0776921129
  • Email:
   ttkchi@laivung1.edu.vn