Tuesday, 20/08/2019 - 05:01|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Nguyễn Thị Bé Hai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0778898424
  • Email:
   ntbhai@laivung1.edu.vn
 • Phan Hồng Sương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0782959195
  • Email:
   phsuong@laivung1.edu.vn