Wednesday, 28/09/2022 - 03:01|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Lê Văn Thoonl
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Email:
   lvthoonl@laivung1.edu.vn
 • Phạm Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   pttam@laivung1.edu.vn
 • Trần Đức Tồn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Email:
   tdton@laivung1.edu.vn