Chủ nhật, 26/09/2021 - 00:33|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Lê Văn Thoonl
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0984109711
  • Email:
   lvthoonl@laivung1.edu.vn
 • Phạm Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0918232607
  • Email:
   pttam@laivung1.edu.vn
 • Trần Đức Tồn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0917609073
  • Email:
   tdton@laivung1.edu.vn
 • Lê Thanh Thuấn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0834001886
  • Email:
   ltthuan@laivung1.edu.vn
 • Lê Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0773341616
  • Email:
   lthai@laivung1.edu.vn