Thursday, 23/09/2021 - 13:24|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Đặng Gia Thụy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0854128158
  • Email:
   dgthuy@laivung1.edu.vn
 • Hồ Hoài Thương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0789729949
  • Email:
   hhthuong@laivung1.edu.vn
 • Võ Văn Khánh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0984202674
  • Email:
   vvkhanh@laivung1.edu.vn
 • Lương Phu Tá
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0918190962
  • Email:
   lpta@laivung1.edu.vn