Friday, 14/12/2018 - 11:27|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Phạm Hữu Căng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   01675.744.377
  • Email:
   phcang@laivung1.edu.vn
 • Trần Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   01247.427.601
  • Email:
   tvluu@laivung1.edu.vn
 • Hà Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0988.449.254
  • Email:
   hmtri@laivung1.edu.vn
 • Lê Thị Kim Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   01667.663.629
  • Email:
   ltkthu@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Anh Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0939 37 13 15
  • Email:
   nathong@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0939.098.359
  • Email:
   nttmai@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   01675.997.071
  • Email:
   ntchong@laivung1.edu.vn