Thursday, 17/10/2019 - 08:25|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Bùi Hữu Lộc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0389558907
  • Email:
   bhloc@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Thị Xuân Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0849644262
  • Email:
   ntxhuy@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Duy Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0939538378
  • Email:
   ndthanh@laivung1.edu.vn
 • Phạm Hữu Căng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0375.744.377
  • Email:
   phcang@laivung1.edu.vn
 • Trần Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0847.427.601
  • Email:
   tvluu@laivung1.edu.vn
 • Hà Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0988.449.254
  • Email:
   hmtri@laivung1.edu.vn
 • Lê Thị Kim Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0367.663.629
  • Email:
   ltkthu@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Anh Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0939 37 13 15
  • Email:
   nathong@laivung1.edu.vn