Sunday, 03/12/2023 - 04:20|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Bùi Minh Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   bmphung@laivung1.edu.vn
 • Bùi Hữu Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Email:
   bhloc@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Duy Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Email:
   ndthanh@laivung1.edu.vn
 • Phạm Hữu Căng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Email:
   phcang@laivung1.edu.vn
 • Trần Văn Lưu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Email:
   tvluu@laivung1.edu.vn
 • Hà Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Email:
   hmtri@laivung1.edu.vn