Friday, 14/12/2018 - 11:29|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Trần Minh Hậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0911.976.769
  • Email:
   tmhau@laivung1.edu.vn
 • Cao Dao Bén
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0976.616.184
  • Email:
   cdben@laivung1.edu.vn
 • Huỳnh Văn Tới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ thư viện
  • Điện thoại:
   0166.9509.123
  • Email:
   hvtoi@laivung1.edu.vn
 • Ngô Thanh Út Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918.7766.79
  • Email:
   ntuminh@laivung1.edu.vn
 • Trần Ánh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   0939.899.239
  • Email:
   tangoc@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0129.2777.574
  • Email:
   nvtinh@laivung1.edu.vn