Wednesday, 27/05/2020 - 19:02|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Chơn Chánh
BT Đoàn trường Nguyễn Chơn Chánh
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP Tin học
Điện thoại 0949496184
Email ncchanh@laivung1.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách