Wednesday, 27/05/2020 - 18:08|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Tình
Họ và tên Nguyễn Văn Tình
Giới tính Nam
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Y tế
Điện thoại 0129.2777.574
Email nvtinh@laivung1.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách