Wednesday, 27/05/2020 - 19:27|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thông tin chi tiết:
Trần Minh Hậu
Tổ trưởng Trần Minh Hậu
Giới tính Nam
Trình độ ThS CNTT
Điện thoại 0911.976.769
Email tmhau@laivung1.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách