Sunday, 26/09/2021 - 00:28|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Lê Thị Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0355340427
  • Email:
   lthhanh@laivung1.edu.vn
 • Đỗ Trúc Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0776824082
  • Email:
   dtgiang@laivung1.edu.vn
 • Võ Kim Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0776830162
  • Email:
   vkphuoc@laivung1.edu.vn
 • Đặng Tấn Lê Gia
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0932.546.084
  • Email:
   dtlgia@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0906.900.100
  • Email:
   nthdung@laivung1.edu.vn
 • Trần Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0798.254.520
  • Email:
   ttphong@laivung1.edu.vn
 • Cao Phạm Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0816128158
  • Email:
   cpttrang@laivung1.edu.vn
 • Phạm Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0795.864.499
  • Email:
   pvanh@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Thanh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0939.313.335
  • Email:
   nttuan@laivung1.edu.vn
 • Lê Dương Hoàng Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   01685.864.941
  • Email:
   ldhthong@laivung1.edu.vn
 • Nguyễn Thị Bé Tiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên dạy lớp
  • Điện thoại:
   0939.915.699
  • Email:
   ntbtiep@laivung1.edu.vn