1. Tầm nhìn

   Trường THPT Lai Vung 1 là trường có chất lượng cao của huyện Lai Vung, tiếp cận mô hình của nhiều trường tiên tiến trong tỉnh Đồng Tháp và trong nước. Góp phần tạo nguồn nhân tài cho đất nước, là nơi học sinh được chắp cánh cho những ước mơ.

2. Sứ mệnh

   Xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, chất lượng giáo dục và hiệu suất đào tạo cao. Đào tạo học sinh có kiến thức về sức khỏe đạo đức, văn hóa, nhân cách và kỹ năng sống, có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện định hướng nghề nghiệp tương lai.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

   - Tính trung thực, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm.

   - Tính chủ động, sáng tạo và thích ứng.

   - Khả năng hòa nhập, hợp tác, chia sẻ.

   - Khát vọng vươn lên.