Wednesday, 28/09/2022 - 04:28|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
ĐOÀN TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 VỀ NGUỒN TẠI BẾN NHÀ RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2020 - 2021

ĐOÀN TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 VỀ NGUỒN TẠI BẾN NHÀ RỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2020 - 2021

          Hòa chung không khí sôi nổi của cả nước kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/04/2021, quốc tế lao động 01/05/2021; thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 – 2021, ngày 21/4/2021, Đoàn trường phối hợp với Ban lãnh đạo nhà trường tổ chức cho học ...
Chi bộ Xã hội tổ chức sinh hoạt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2020

Chi bộ Xã hội tổ chức sinh hoạt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2020

          Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được sự thống nhất của Đảng bộ Trường THPT Lai Vung 1, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 07/12/2020, Chi bộ Xã hội - Trường THPT Lai Vung 1 tổ chức ...
CHI BỘ VĂN PHÒNG TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 DU KHẢO VỀ NGUỒN TẠI KHU LƯU NIỆM CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG  TỈNH AN GIANG

CHI BỘ VĂN PHÒNG TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 DU KHẢO VỀ NGUỒN TẠI KHU LƯU NIỆM CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG TỈNH AN GIANG

     Hòa chung không khí của cả nước kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ngày 23/08/2020, Chi bộ Văn phòng – Đảng bộ trường THPT Lai Vung 1 đã tổ chức chuyến “Du khảo về nguồn tìm hiểu về chủ tịch Tôn Đức Thắng” tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang cho đảng viên ...
Đảng bộ Trường THPT Lai Vung 1 Tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Trường THPT Lai Vung 1 Tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

     Thực hiện kế hoạch số 149-KH/HU ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, vào lúc 7 giờ, ngày ...
ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VĂN – SINH LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2020 – 2022

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN CHI BỘ VĂN – SINH LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2020 – 2022

     Thực hiện công văn số 1139-CV/HU ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Huyện uỷ Lai Vung về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và công văn số 265-CV/ĐU ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Đảng uỷ trường THPT Lai Vung 1 về Hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ...
CHI BỘ XÃ HỘI THỰC HIỆN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG, TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “TINH THẦN TỰ HỌC”

CHI BỘ XÃ HỘI THỰC HIỆN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG, TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHỦ ĐỀ “TINH THẦN TỰ HỌC”

     Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được sự thống nhất của Đảng bộ Trường THPT Lai Vung 1, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/11/2019, Chi bộ Xã Hội - Trường THPT Lai Vung 1 tổ chức sinh hoạt chuyên ...
CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH  HỒ CHÍ MINH” VỀ ĐỌC SÁCH VÀ TỰ HỌC

CHI BỘ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” VỀ ĐỌC SÁCH VÀ TỰ HỌC

Được sự thống nhất của Đảng ủy, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/10/2019, Chi bộ Văn phòng - Trường THPT Lai Vung 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề đọc sách và tự học.