Trang nhất » Kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1
__________

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

 
Số: 35/KH-THPTLVg1 Lai Vung, ngày 22 tháng 02  năm 2014

KẾ HOẠCH
Tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường
 (1964 - 2014)
 
A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
 I. Mục đích:
-  Tổng kết, đánh giá, ghi nhận và tôn vinh những thành tích của các thế hệ thầy, trò; những truyền thống vẻ vang của nhà trường qua chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển.
- Nâng cao uy tín, vị thế của Nhà trường, giúp các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh có thêm niềm tin yêu, tự hào, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống, không ngừng phấn đấu dạy tốt, học tốt để đưa Nhà trường tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.
- Qua hoạt động để củng cố, xây dựng tốt mối quan hệ với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong thời gian tới.
- Tạo cơ hội để các thế hệ cán bộ giáo viên - học sinh trở về thăm Trường, giao lưu gặp mặt; đáp ứng nguyện vọng, tăng cường sự kết nối, đoàn kết gắn bó và tình cảm của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
II. Yêu cầu:
- Lễ kỷ niệm phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính giáo dục cao, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường; tạo không khí cho ngày Hội của trường có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ thầy và trò; tạo ấn tượng, niềm tin với nhân dân địa phương.
- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, huy động được đông đảo các thế hệ Thầy, Trò nhà trường cùng tham gia, quan tâm hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và về Trường dự Lễ.
- Làm tốt công tác tham mưu để các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và Sở GD&ĐT giúp đỡ, quan tâm chỉ đạo; tranh thủ sự tư vấn, cung cấp thông tin, giúp đỡ, ủng hộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh; Thực hiện tốt công tác xã hội hoá, vận động các nguồn lực phục vụ cho Lễ hội.
 
B. NỘI DUNG:
I. GIAI ĐOẠN 1: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thời gian thực hiện:
- Tháng 11/2013: Ban Giám Hiệu tổ chức họp Liên tịch mở rộng bàn bạc, thống nhất kế hoạch, thành lập các tiểu ban, phân công công việc.
- Từ tháng 11/2013 đến 11/2014: Kêu gọi hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, xây dựng công trình trong nhà trường; hỗ trợ học bổng khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; Vận động xây dựng Quỹ học bổng “Tài năng Trường THPT Lai Vung 1” (có tiêu chuẩn học bổng riêng).
- Từ 12/2013: Các tiểu ban xây dựng và thống nhất kế hoạch hoạt động.
- Tháng 01/2014: Hiệu trưởng làm tờ trình gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Lai Vung.
- Từ tháng 01/2014 đến tháng 04/2014: Các tiểu ban hoạt động theo kế hoạch.
- Từ tháng 05/2014 đến tháng 07/2014: Rà soát, kiểm tra các công việc đã làm, bổ sung những thiếu sót.
- Khai giảng năm học 2014 - 2015: tập dợt cho ngày Lễ 50 năm thành lập trường.
- Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường: Phần Hội tổ chức ngày 15/11/2014 (thứ bảy); Phần Lễ tổ chức ngày 16/11/2014 (Chủ nhật).
2. Thành lập các tiểu ban và hoạt động cụ thể của các tiểu ban: (Kèm theo Quyết định thành lập)
2.1. Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền - vận động:
* Tuyên truyền rộng rãi trong các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang công tác trong phạm vi trong nước và đang làm việc ở nước ngoài. Đảm bảo thông tin về Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường được phổ biến lan toả rộng khắp và đến các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.
* Nội dung công việc:
- Từ tháng 09/2013, thông tin tuyên truyền về ngày Lễ.
- Lập tờ trình gửi lãnh đạo sở, địa phương.
- Khôi phục Website của trường (www.laivung1.edu.vn) vào hoạt động thường xuyên, đưa tin có hiệu quả.
- Đưa tin, bài trên trang tin điện tử Huyện.
- Thông báo trên đài phát thanh huyện Lai Vung; đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp; báo Đồng Tháp; báo Tuổi trẻ; báo Thanh niên.
2.2. Tiểu ban liên lạc:
- Chịu trách nhiệm thông báo, liên lạc với giáo viên và cựu học sinh của trường qua các thời kỳ, hiện đang làm việc trên khắp mọi miền đất nước hoặc đang sống và làm việc ở nước ngoài về dự lễ kỷ niệm theo kế hoạch để nắm số lượng dự kiến tham dự, báo lãnh đạo và BĐD.CMHS vận động kinh phí tổ chức. Có chương trình kế hoạch vận động hỗ trợ nhà trường các công trình phục vụ dạy và học như CSVC, TBDH, học bổng, bếp ăn…(nắm thông tin để dễ liên lạc về sau). Trước mắt vận động hỗ trợ thực hiện in ấn kỷ yếu nhà trường, thực hiện phòng truyền thống, mô hình trường.
- Công tác thông tin, liên lạc và báo cáo số lượng dự kiến tham dự vào ngày 01/11/2014 và số lượng chính xác vào ngày 05/11/2014 cho BTC Lễ.
2.3. Tiểu ban xây dựng phòng Truyền thống:
- Sửa chữa lại phòng truyền thống.
- Phân công các tổ, đoàn thể chuẩn bị nội dung, hình ảnh.
- Khôi phục lại tranh ảnh cũ.
- Chụp, trang trí lại tranh ảnh mới.
- Trang trí tổng thể, sắp xếp tủ, bàn ghế, sưu tập tư liệu ảnh và các tư liệu truyền thống khác.
+ Thu xếp trang trí lại hệ thống ảnh, bằng khen, giấy khen.
+ Bảng số liệu: Thành tích nổi bật, kết quả đào tạo…
- Lập danh sách các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên Nhà trường qua các thời kỳ.
- Bổ sung thêm số danh sách các khoá học sinh đạt được các thành tích cao.
2.4. Tiểu ban biên tập Kỷ yếu:
- Sưu tập hình ảnh, bài viết kỷ niệm về trường.
- Vận động cựu cán bộ, giáo viên, học sinh viết về Trường.
- Mời lãnh đạo địa phương và ngành viết bài.
- Phân công cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia viết bài.
- Sáng tác bài hát truyền thống của Trường (Liên hệ Nhạc sĩ viết ít nhất 01 bài hát nói về trường THPT Lai Vung 1), thời gian hoàn thành vào tháng 07/2014.
- Làm 01 đĩa CD về 50 năm hình thành và phát triển của trường THPT Lai Vung 1 từ năm 1964 – 2014, thời gian hoàn thành vào tháng 07/2014.
2.5. Tiểu ban CSVC - tài chính:
 * Nhiệm vụ:
- Chuẩn bị CSVC:
+ Xây dựng sân khấu;
+ Nâng cấp sân trường, đường đal, hàng rào, bồn hoa cây cảnh;
+ Quét mới, trang trí phòng học, khu hiệu bộ, hàng rào...
- Tài chính (Vận động, huy động nhiều nguồn lực):
+ Ngân sách nhà nước của Sở GD&ĐT, UBND Huyện Lai Vung;
+ Tài trợ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp;
+ Ủng hộ của cha mẹ học sinh;
+ Sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh đã và đang học tập và công tác tại trường.
Thành lập tài khoản đóng góp, vinh danh các nhà tài trợ…
* Công việc:
- Lên kế hoạch sửa chữa chi tiết, xây dựng lộ trình cụ thể.
- Tham mưu xin ý Sở GD&ĐT, UBND Huyện Lai Vung, các cơ quan ban ngành ở Huyện Lai Vung; Đại diện cha mẹ học sinh các khóa (đang học); Các ban liên lạc học sinh các khóa ở khắp mọi miền quê hương đất nước và ở nước ngoài; kêu gọi tài trợ...
2.6.  Tiểu ban văn nghệ - thể thao:
- Lập kế hoạch và triển khai cho học sinh luyện tập màn đồng diễn chào mừng Lễ kỷ niệm, phối hợp các thế hệ giáo viên, học sinh cũ xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ vào tối 15/11/2014. Biểu diễn văn nghệ vào ngày lễ 16/11/2014.
- Chuẩn bị luyện tập các trò chơi dân gian, các hoạt động thể dục thể thao. Tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng 50 năm thành lập trường cho học sinh các khối lớp ngày 15/11/2014.
2.7. Tiểu ban thi đua, khen thưởng:
- Phát động phong trào thi đua tiến tới chào mừng 50 năm thành lập trường trong năm học 2013 – 2014 và giai đoạn từ đầu năm học 2014 – 2015 đến tháng 11/2014.
- Thống kê, theo dõi, tổng hợp thành tích của tập thể và cá nhân để đề nghị khen thưởng cao.
- Làm hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng: Tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên trường; Khen thưởng học sinh có thành tích cao.
2.8. Tiểu ban công tác an ninh:
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp giữa bảo vệ, an ninh với Công an xã Long Hậu, thị trấn Lai Vung, Công an Huyện Lai Vung.
- Phân luồng giao thông khi có ùn tắc.
+ Sắp xếp hướng dẫn nơi để xe cho khách và GV, HS về dự Lễ.
+ Giữ trật tự an ninh trong và ngoài nhà trường 02 ngày của Lễ - Hội.
2.9. Tiểu ban lễ tân:
- Lên kế hoạch phân công cụ thể trong ban lễ tân (Hoàn thành tháng 09/2014)
- Tháng 01/2014, phát hành giấy mời Đại biểu, các thế hệ giáo viên, học sinh.
- Đón tiếp Đại biểu, các thế hệ nhà giáo, học sinh cũ về dự Lễ kỷ niệm (cài hoa và quà cho đại biểu).
- Bố trí tiếp nhận hoa và quà của Đại biểu, các thế hệ giáo viên, học sinh. Sắp xếp và hướng dẫn chỗ ngồi cho đại biểu.
- Quy định trang phục cho giáo viên và học sinh dự lễ.
2.10. Tiểu ban trang trí khánh tiết:
- Xây dựng kế hoạch hoàn thành tháng 09/2014.
- Trang trí khánh tiết tại các khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm, khuôn viên trường. (trang trí sân khấu, sân trường, trước lớp học…) và thu dọn sau Lễ.
2.11. Tiểu ban y tế:
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo chăm sóc sức khỏe trong thời gian diễn ra Lễ và Hội.
- Phối hợp với bệnh viện huyện Lai Vung có dự phòng các phương án xảy ra.
II. GIAI ĐOẠN 2: TỔ CHỨC LỄ HỘI
1. Thành phần tham dự:
1.1. Về phía nhà trường:
- Tất cả các CB-GV-NV nhà trường.
- Tất cả các học sinh đang theo học tại trường THPT Lai Vung 1.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội trưởng chi hội các lớp.
1.2. Khách mời:
- Cấp Tỉnh: Lãnh đạo Tỉnh, Sở GDĐT, Tỉnh Đoàn, Hội Khuyến học, Hội cựu giáo chức, trường đại học, cao đẳng.
- Cấp huyện: Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT TQ, các ban ngành huyện Lai Vung.
- Lãnh đạo các xã, thị trấn trong địa bàn tuyển sinh của trường.
- Nguyên Lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT các thời kỳ (từng quan tâm giúp đỡ trường THPT Lai Vung 1).
- Cựu cán bộ, giáo viên từng công tác tại THPT Lai Vung 1 (Nguyên là trường Trung học Đức Thành), THPT BC Lai Vung, THPT Phan Văn Bảy.
- Cựu học sinh THPT Lai Vung 1 (nguyên là trường Trung học Đức Thành), THPT BC Lai Vung, THPT Phan Văn Bảy các khoá.
- Lãnh đạo một số trường THPT trong Tỉnh, một số trường THCS trong Huyện.
- Các mạnh thường quân, các doanh nghiệp.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức:
* Thời gian:
- Phần Hội: Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 15 và tối ngày 15/11/2014.
- Phần Lễ: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 16/11/2014.
* Địa điểm: Tại trường THPT Lai Vung 1, Xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
 
III. GIAI ĐOẠN 3: SAU LỄ HỘI:
- Thư cảm ơn.
- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.
- Duy trì các tổ chức, các ban liên lạc cựu giáo viên, học sinh, hội khuyến học.
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website của trường.
- Hoàn thành các công tác cải tạo cảnh quan nhà trường, cải tạo phòng học đạt chuẩn, thay đổi diện mạo nhà trường.
- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục toàn diện học sinh, đẩy mạnh phong trào thi đua của nhà trường, xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh.
- Tiếp tục đăng tải những bài viết của giáo viên, học sinh, các thế hệ sau Lễ - Hội trên Website của trường.
 
C. DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG:
I. Các nội dung dự chi:

STT Nội dung Số lượng Thành tiền
1 Phát hành kỷ yếu 50 năm và đĩa VCD truyền thống   75.000.000
2 Thông tin tuyên truyền   20.000.000
3 Trang trí phòng truyền thống   100.000.000
4 Liên hoan (tiệc đứng)   120.000.000
5 Khen thưởng (CB, GV và HS)   10.000.000
6 Trang trí, khánh tiết   30.000.000
7 Văn nghệ   20.000.000
8 Kinh phí ngày Hội   10.000.000
9 Phát sinh   30.000.000
10 Tổng   415.000.000
(Bốn trăm mười lăm triệu đồng)
II. Kinh phí đảm bảo hoạt động:
- Kinh phí trường:                                                                       100.000.000 đồng.
- Xin kinh phí tổ chức từ Sở GDĐT:                                              50.000.000 đồng.
- Xin kinh phí tổ chức từ Huyện ủy, UBND H.Lai Vung:                   50.000.000 đồng.
- Đóng góp của các cựu học sinh:                                               100.000.000 đồng.
- Vận động tài trợ (PHHS, mạnh thường quân…):                          115.000.000 đồng.
                        Cộng:                                                              415.000.000 đồng.

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ :
1. Đối với Sở GD&ĐT:

- Hướng dẫn hỗ trợ, tổ chức Lễ - Hội.
- Hỗ trợ các chi phí tổ chức.
2. Đối với UBND Huyện Lai Vung:
- Hướng dẫn hỗ trợ, tổ chức Lễ - Hội.
- Chỉ đạo các ban ngành huyện hỗ trợ giúp đỡ trường tổ chức Lễ - Hội.
- Hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ - Hội.
3. Đối với phòng Văn hóa – Thông tin, Đài truyền thanh Huyện Lai Vung:
- Phối hợp thực hiện, tư vấn về chuyên môn, hỗ trợ nhân sự và CSVC (âm thanh, ánh sáng, phục trang và các tiết mục văn nghệ phục vụ Lễ - Hội).
- Hỗ trợ đưa tin, tuyên tuyền trước, trong và sau Lễ - Hội.
4. Đối với Công an Huyện Lai Vung, Công an Thị trấn Lai Vung, Công an Xã Long Hậu:
Hỗ trợ về an ninh trật tự trong 02 ngày diễn ra Lễ kỷ niệm.
5. Đối với Huyện đoàn Lai Vung:
Hỗ trợ nhà trường tổ chức các phong trào, các trò chơi thi đấu dân gian, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động chào mừng.
 
E. BAN TỔ CHỨC:
1.      Hiệu trưởng: Lê Văn Tự                            ĐTDĐ: 0918.844.194
                                                                       Email:  lvtu@laivung1.edu.vn
2.      Phó Hiệu trưởng: Trịnh Minh Khá             ĐTDĐ: 0908.520.390
                                                                       Email: tmkha@laivung1.edu.vn
3.      Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Chi      ĐTDĐ: 0933.040.549
                                                                       Email: ntkchi@laivung1.edu.vn
4.      Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Kim Anh         ĐTDĐ: 0128.3675.095
                                                                       Email: ttkanh@laivung1.edu.vn
5.      Chủ tịch CĐCS: Nguyễn Thành Luận       ĐTDĐ:01288.981.100
                                                                       Email: ntluan@laivung1.edu.vn
6.      Bí thư đoàn trường: Trần Minh Trung       ĐTDĐ: 0168.5652.717
                                                                       Email: tmtrung@laivung1.edu.vn
7.      Bí thư CĐGV: Ngô Thanh Út Minh           ĐTDĐ: 0918.7766.79
                                                                       Email: ntuminh@laivung1.edu.vn
8.      Chủ tịch HLHTN: Phạm Thị Mỹ Dung      ĐTDĐ: 0168.8799.445
                                                                       Email: ptmdung@laivung1.edu.vn
9.      TB TTrND: Đỗ Văn Còn                         ĐTDĐ: 0989.082.025
                                                                       Email: dvcon@laivung1.edu.vn
10.     TB ĐD.CMHS: Lượng Bá Kiêm                 ĐTDĐ : 0916.579.351
11.       Kế toán: Cao Dao Bén                             ĐTDĐ: 0976.616.184
                                                                       Email: cdben@laivung1.edu.vn
 
Trên đây là Kế hoạch tiến tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Nhà trường kính mong được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Sở GDĐT Đồng Tháp, Lãnh đạo huyện Lai Vung và các cấp uỷ Đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của các thế hệ cán bộ, giáo viên nhân viên, các thế hệ học sinh, phụ huynh học sinh của Trường để nhà trường thực hiện được kế hoạch tổ chức Lễ hội theo đúng mục đích yêu cầu đã đề ra.

                                                                           
Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Sở GDĐT Đồng Tháp (để báo cáo);                                     
- HĐND H.Lai Vung (để báo cáo);
- Huyện ủy, UBND H.Lai Vung (để báo cáo);                                               (đã ký)
- Ban ĐDCMHS (để p/h);
- BLĐ, các đoàn thể trường (để t/h);
- Tổ trưởng CM, Tổ trưởng VP (để t/h);                                                   Lê Văn Tự
- Thông báo GV, HS toàn trường (để t/h);
- Thông tin trên Website;
- Lưu: VT, M(100).                                                                                                                                                                                        

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 152

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3144

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 822928

Tiện ích

Quản lý thiết bị
Phần mềm VNEDU
Đề thi
Đăng ký mượn sách thư viện trực tuyến
Hộp thư điện tử
Thời khóa biểu
Lịch công tác

Lịch vạn niên

Liên kết

Cổng thông tin điện tử huyện Lai Vung
Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp
Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp
Bộ Giáo dục và Đào tạo

SỔ VÀNG

Danh sách hỗ trợ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm
Học bổng tài năng
GSHH

© Copyright Trang thông tin Trường THPT Lai Vung 1. All right reserved

Email: admin@laivung1.edu.vn