Wednesday, 28/09/2022 - 03:40|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Tool cập nhật tự động phần mêm INTEST - (Bản cập nhật ngày 11/11/2020)
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 1840 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cập nhật phần mềm Intest phiên bản 19/05/2020
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 2235 lượt tải | 0 file đính kèm
  https://drive.google.com/drive/folders/1Fd4_RLrGj2tWeaQSOx8kdr8_LqyKs0Td?usp=sharing
 • Cập nhật phần mềm Intest phiên bản 16/09/2019
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 1252 lượt tải | 2 file đính kèm
  - Bước 1: Tải bộ cài Intest mới nhất- Bước 2: Tải mã đăng kí bản quyền (copy toàn bộ nội dung trong file và dán vào phần mã máy)- Bước 3: Gỡ bỏ toàn bộ phiên bản cũ đang có ra khỏi máy tính (SAO LƯU DỮ LIỆU OFFLINE TRƯỚC KHI GỠ BẢN CŨ)- Bước ...
 • CẬP NHẬT IN.TEST PHIÊN BẢN THÁNG 07/2019
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 6787 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bước 1: Tải bộ cài DÀNH CHO GIÁO VIÊN về. Bước 2: Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu OFFLINE trên máy (đăng nhập vào tài khoản offline và tiến hành sao lưu dữ liệu).Bước 3: Gỡ bỏ toàn bộ phiên bản cũ đang có ra khỏi máy tínhBước ...
 • Phần mềm IntestClient_3.19.5.7
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 1076 lượt tải | 1 file đính kèm
  CẬP NHẬT IN.TEST PHIÊN BẢN 3.19.5.7Bước 1: Tải bộ cài DÀNH CHO GIÁO VIÊN về theo file đính kèm.Bước 2: Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu OFFLINE trên máy (đăng nhập vào tài khoản offline và tiến hành sao lưu dữ liệu).Bước 3: Gỡ bỏ toàn ...
 • Phần mêm quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 5145 lượt tải | 1 file đính kèm
  1. Hướng dẫn cài đặt2. Hướng dẫn nhập câu hỏi trên INTEST3. Hướng dẫn nhập danh sách chuyên đề4. Hướng dẫn trộn đề theo 1 ma trận
 • Phần mềm vẽ hình Cabri-II-Plus-1.3
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 2771 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm Mathtype 6.9
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 4414 lượt tải | 1 file đính kèm