Tuesday, 20/08/2019 - 05:02|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • CẬP NHẬT IN.TEST PHIÊN BẢN THÁNG 07/2019
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 168 lượt tải | 1 file đính kèm
  Bước 1: Tải bộ cài DÀNH CHO GIÁO VIÊN về. Bước 2: Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu OFFLINE trên máy (đăng nhập vào tài khoản offline và tiến hành sao lưu dữ liệu).Bước 3: Gỡ bỏ toàn bộ phiên bản cũ đang có ra khỏi máy tínhBước ...
 • Phần mềm IntestClient_3.19.5.7
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
  CẬP NHẬT IN.TEST PHIÊN BẢN 3.19.5.7Bước 1: Tải bộ cài DÀNH CHO GIÁO VIÊN về theo file đính kèm.Bước 2: Sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu OFFLINE trên máy (đăng nhập vào tài khoản offline và tiến hành sao lưu dữ liệu).Bước 3: Gỡ bỏ toàn ...
 • Phần mêm quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 413 lượt tải | 1 file đính kèm
  1. Hướng dẫn cài đặt2. Hướng dẫn nhập câu hỏi trên INTEST3. Hướng dẫn nhập danh sách chuyên đề4. Hướng dẫn trộn đề theo 1 ma trận
 • Phần mềm vẽ hình Cabri-II-Plus-1.3
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 96 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm Mathtype 6.9
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 100 lượt tải | 1 file đính kèm