Saturday, 16/02/2019 - 05:15|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - HỘI TRẠI  MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 NĂM 2019

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - HỘI TRẠI MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 NĂM 2019

     Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019, thực hiện kế hoạch số:160/KHLT-THPTLVg1-ĐTLVg1 ngày 28/12/2018 của Trường THPT Lai Vung 1 với Đoàn Trường THPT Lai Vung 1 về việc tổ chức Hội trại – Văn nghệ - Hóa trang mừng Đảng -  mừng Xuân năm ...
Chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lại” cho học sinh Trường THPT Lai Vung 1

Chương trình hướng nghiệp “Cùng bạn chọn nghề cho tương lại” cho học sinh Trường THPT Lai Vung 1

     Thực hiện kế hoạch số: 100/KHLT–BGD ngày 17/09/2018 về việc tư vấn Hướng nghiệp – Tuyển sinh lần thứ 11 tỉnh Đồng Tháp năm học 2018 – 2019.     Ngày 06/12/2018, Trường THPT Lai Vung 1 tổ chức buổi tư vấn Hướng nghiệp – Tuyển sinh cho học sinh toàn trường. Đến tư vấn Hướng nghiệp – Tuyển sinh ...