Thứ bảy, 23/01/2021 - 01:10|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐH SPKT TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC TẬP HUẤN  CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH  VỀ DẠY HỌC STEM VÀ SÁNG TẠO KỸ THUẬT NĂM 2021

TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐH SPKT TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH VỀ DẠY HỌC STEM VÀ SÁNG TẠO KỸ THUẬT NĂM 2021

STEM – Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, là hình thức giáo dục khuyến khích học sinh sử dụng kiến thức tổng hợp của các môn liên quan để tham gia vào các hoạt động giải quyết vấn đề, với sự trợ giúp của các công cụ và phương pháp dạy học phù hợp. Stem sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho học sinh ...
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2020 - 2021

TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2020 - 2021

          Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021 của trường và kế hoạch hoạt động năm học của Y Tế Trường THPT Lai Vung 1, ngày 14/12/2020 trường tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá cho học sinh và giáo viên toàn trường.
TỔ SINH-CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN HỘI GIẢNG CHỦ ĐỀ CÂN BẰNG NỘI MÔI

TỔ SINH-CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN HỘI GIẢNG CHỦ ĐỀ CÂN BẰNG NỘI MÔI

       Thực hiện công văn số 125/KH-THPTLVg1 ngày 28/09/2020, Kế hoạch thao giảng, Hội giảng, Ngoại khóa năm học 2020-2021 của trường THPT lai Vung 1. Nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thực hiện thông qua nội dung dạy học sinh học. Đồng thời thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo ...
Tổ Địa – GDCD trường THPT Lai Vung 1 tổ chức ngoại khóa Chuyên đề “Giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 - 2021

Tổ Địa – GDCD trường THPT Lai Vung 1 tổ chức ngoại khóa Chuyên đề “Giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 - 2021

       Căn cứ vào công văn số: 105/KH-THPTLVg1 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường THPT Lai Vung 1. Được sự thống nhất của Ban lãnh đạo, ngày 11/11/2020 Tổ Địa - GDCD tổ chức ngoại khóa Chuyên đề “Giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm 2020 – 2021.
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG  NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

        Thực hiện kế hoạch số 110/KH-THPTLVg1 ngày 18/09/2020 về việc tổ chức cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp trường năm học  2020 – 2021, ngày 16/10/2020 trường THPT Lai Vung 1 đã tổ chức thi vòng sơ khảo và ngày 02/11/2020 trường đã tổ chức cho học sinh thi chung khảo.