Tuesday, 25/02/2020 - 21:38|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
DẠY HỌC DỰ ÁN “SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT”

DẠY HỌC DỰ ÁN “SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT”

     Đổi mới phương pháp dạy học trong đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học cập nhật và đổi mới tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực. Dạy học ...
TỔ LỊCH SỬ, ĐỊA - GDCD TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA TRẢI NGHIỆM THAM QUAN THỰC TẾ

TỔ LỊCH SỬ, ĐỊA - GDCD TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA TRẢI NGHIỆM THAM QUAN THỰC TẾ

     Giáo dục trải nghiệm tham quan là hình thức tổ chức dạy học sinh động, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Ngày 12/01/2019, Tổ bộ môn Lịch Sử, Địa - GDCD Trường THPT Lai Vung 1 tổ chức buổi trải nghiệm, tìm hiểu khu di tích lịch sử Lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cho hơn 100 học sinh ở các ...
TRẢI NGHIỆM VÀ KHỞI NGHIỆP TRỒNG RAU SẠCH - THỦY CANH Ở TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1

TRẢI NGHIỆM VÀ KHỞI NGHIỆP TRỒNG RAU SẠCH - THỦY CANH Ở TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1

     Dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh được các trường phổ thông vận dụng xây dựng thành mô hình học tập ngay trong nhà trường và mô hình “Vườn rau thủy canh” của trường THPT Lai Vung ...
Đối thoại trực tiếp  giữa Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Đoàn trường với Bí thư chi Đoàn, lớp trưởng các lớp   năm học 2019 – 2020

Đối thoại trực tiếp giữa Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Đoàn trường với Bí thư chi Đoàn, lớp trưởng các lớp năm học 2019 – 2020

     Thực hiện công văn Số: 08-KH/ĐTNLVg1 ngày 18/10/2019 của Đoàn Trường THPT Lai Vung 1, về việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Đoàn trường với Bí thư chi Đoàn, lớp trưởng các lớp năm học 2019 – 2020.