Saturday, 18/01/2020 - 17:28|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
TỔ LỊCH SỬ, ĐỊA - GDCD TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA TRẢI NGHIỆM THAM QUAN THỰC TẾ

TỔ LỊCH SỬ, ĐỊA - GDCD TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA TRẢI NGHIỆM THAM QUAN THỰC TẾ

     Giáo dục trải nghiệm tham quan là hình thức tổ chức dạy học sinh động, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Ngày 12/01/2019, Tổ bộ môn Lịch Sử, Địa - GDCD Trường THPT Lai Vung 1 tổ chức buổi trải nghiệm, tìm hiểu khu di tích lịch sử Lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cho hơn 100 học sinh ở các ...
TRẢI NGHIỆM VÀ KHỞI NGHIỆP TRỒNG RAU SẠCH - THỦY CANH Ở TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1

TRẢI NGHIỆM VÀ KHỞI NGHIỆP TRỒNG RAU SẠCH - THỦY CANH Ở TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1

     Dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh được các trường phổ thông vận dụng xây dựng thành mô hình học tập ngay trong nhà trường và mô hình “Vườn rau thủy canh” của trường THPT Lai Vung ...
Đối thoại trực tiếp  giữa Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Đoàn trường với Bí thư chi Đoàn, lớp trưởng các lớp   năm học 2019 – 2020

Đối thoại trực tiếp giữa Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Đoàn trường với Bí thư chi Đoàn, lớp trưởng các lớp năm học 2019 – 2020

     Thực hiện công văn Số: 08-KH/ĐTNLVg1 ngày 18/10/2019 của Đoàn Trường THPT Lai Vung 1, về việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Đoàn trường với Bí thư chi Đoàn, lớp trưởng các lớp năm học 2019 – 2020.
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

     Nhằm giúp các em học sinh phát huy khả năng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Đồng thời góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực tư duy của ...
Học tập trải nghiệm thực tế chủ đề “Nghiên cứu đa dạng thế giới động vật” môn Sinh học năm học 2019 – 2020

Học tập trải nghiệm thực tế chủ đề “Nghiên cứu đa dạng thế giới động vật” môn Sinh học năm học 2019 – 2020

     Căn cứ kế hoạch số 135/KH-THPTLVg1 ngày 12/10/2019, Ban chuyên môn nhà trường phối hợp với Tổ Sinh – Công nghệ tổ chức cho học sinh tham quan, học tập trải nghiệm ở tại Thảo Cầm Viên Tp Hồ Chí Minh và tại Trại Rắn Đồng Tâm - Tiền Giang với chủ đề “Nghiên cứu đa dạng thế giới động vật”