Wednesday, 28/09/2022 - 04:15|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
Định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông 2018

Định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông 2018

      Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, các định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục là kết quả của những đổi mới, thử nghiệm về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục được tiến hành trong nhiều năm qua ở các trường phổ thông cả ba cấp trên cả nước, đồng ...
Chương trình Giáo dục hướng nghiệp

Chương trình Giáo dục hướng nghiệp

      Giáo dục hướng nghiệp trong chương trình GDPT 2018 được xây dựng trên cơ sở kế thừa ưu điểm của chương trình giáo dục hướng nghiệp hiện hành; bám sát nội dung Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”, ban hành theo Quyết định ...
Chương trình môn Tin học

Chương trình môn Tin học

      Môn Tin học giữ vai trò chủ đạo trong việc chuẩn bị cho học sinh khả năng tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại thông tin, kết nối và toàn cầu hóa; hỗ trợ đắc lực học sinh tự học và tập nghiên cứu; tạo cơ sở vững chắc cho việc ứng dụng công nghệ kĩ thuật số, phục vụ ...
Chương trình môn Công nghệ

Chương trình môn Công nghệ

      Trong mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ, khoa học hướng tới khám phá, tìm hiểu, giải thích thế giới; còn công nghệ, dựa trên những thành tựu của khoa học, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, cải tạo thế giới, định hình môi trường sống ...
Chương trình môn Sinh học

Chương trình môn Sinh học

      Sinh học là môn học thuộc nhóm môn Khoa học tự nhiên ở cấp trung học phổ thông, được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh.
Chương trình môn Hóa học

Chương trình môn Hóa học

     Trong chương trình giáo dục phổ thông, Hoá học là môn học thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên ở cấp trung học phổ thông, được học sinh lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực của bản thân. Môn Hoá học giúp học sinh có được những tri thức cốt lõi về hoá học và ứng dụng những tri ...
Chương trình môn Lịch sử

Chương trình môn Lịch sử

      Trong Chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục lịch sử được thực hiện liên tục ở cả ba cấp học thông qua các môn Lịch sử và Địa lí (cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở), Lịch sử (cấp trung học phổ thông).