Wednesday, 28/09/2022 - 03:25|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
CHI BỘ 1 THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ KỸ NĂNG LÀM BÀI MÔN NGỮ VĂN ĐẠT HIỆU QUẢ TRONG KỲ THI TN THPT NĂM 2022”

CHI BỘ 1 THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ KỸ NĂNG LÀM BÀI MÔN NGỮ VĂN ĐẠT HIỆU QUẢ TRONG KỲ THI TN THPT NĂM 2022”

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/CB ngày 07/5/2022 của Chi bộ 1 và được sự cho phép của Đảng uỷ trường THPT Lai Vung 1, ngày 28/5/2022 nhóm đảng viên môn Ngữ văn đã thực hiện chuyên đề “Hướng dẫn học sinh một số kỹ năng làm bài môn Ngữ văn đạt hiệu quả trong kỳ thi TN THPT năm 2022”.
BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC  NĂM HỌC 2021-2022

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2021-2022

         Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục phổ thông, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, chất lượng dạy và học của nhà trường.
TỔ TOÁN - HỘI GIẢNG VỚI CHỦ ĐỀ: “ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀO BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG”

TỔ TOÁN - HỘI GIẢNG VỚI CHỦ ĐỀ: “ỨNG DỤNG NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀO BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG”

Thực hiện theo kế hoạch số 119/KH-THPTLg1 ngày 15/10/2021 của trường THPT Lai Vung 1 về Thao giảng, Hội giảng, Ngoại Khoá năm học 2021- 2022. Được sự thống nhất của Ban lãnh đạo trường, vào lúc 14g00 ngày 30/03/2022, tổ Toán trường THPT Lai Vung 1 tổ chức Hội giảng với chủ đề “Ứng dụng nguyên hàm – ...
TỔ LỊCH SỬ NGOẠI KHÓA CHỦ ĐỀ: “NHỮNG DẤU ẤN THỜI LÊ SƠ”

TỔ LỊCH SỬ NGOẠI KHÓA CHỦ ĐỀ: “NHỮNG DẤU ẤN THỜI LÊ SƠ”

     Thực hiện kế hoạch số 119/KH-THPTLVg1 ngày 15 tháng 10 năm 2021 của trường THPT Lai Vung 1 về việc tổ chức Thao Giảng, Hội Giảng, Ngoại khóa năm học 2021 – 2022. Tổ Lịch sử đã xây dựng kế hoạch ngoại khóa và phân công các thầy cô trong tổ thực hiện nhiệm vụ ngoại khóa với chủ đề: “NHỮNG DẤU ẤN ...