Saturday, 23/01/2021 - 01:18|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐH SPKT TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC TẬP HUẤN  CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH  VỀ DẠY HỌC STEM VÀ SÁNG TẠO KỸ THUẬT NĂM 2021

TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG ĐH SPKT TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH VỀ DẠY HỌC STEM VÀ SÁNG TẠO KỸ THUẬT NĂM 2021

STEM – Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học, là hình thức giáo dục khuyến khích học sinh sử dụng kiến thức tổng hợp của các môn liên quan để tham gia vào các hoạt động giải quyết vấn đề, với sự trợ giúp của các công cụ và phương pháp dạy học phù hợp. Stem sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho học sinh ...
Tổ Địa – GDCD trường THPT Lai Vung 1 tổ chức ngoại khóa Chuyên đề “Giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 - 2021

Tổ Địa – GDCD trường THPT Lai Vung 1 tổ chức ngoại khóa Chuyên đề “Giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 - 2021

       Căn cứ vào công văn số: 105/KH-THPTLVg1 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường THPT Lai Vung 1. Được sự thống nhất của Ban lãnh đạo, ngày 11/11/2020 Tổ Địa - GDCD tổ chức ngoại khóa Chuyên đề “Giáo dục An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm 2020 – 2021.
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG  NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

        Thực hiện kế hoạch số 110/KH-THPTLVg1 ngày 18/09/2020 về việc tổ chức cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp trường năm học  2020 – 2021, ngày 16/10/2020 trường THPT Lai Vung 1 đã tổ chức thi vòng sơ khảo và ngày 02/11/2020 trường đã tổ chức cho học sinh thi chung khảo.
KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG - NGÀY HỘI “KHI TÔI 18” TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1

KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG - NGÀY HỘI “KHI TÔI 18” TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1

Thực hiện kế hoạch 121/KH-THPTLVg1 ngày 24/9/2020; Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học năm học 2020 -2021; Được sự thống nhất của ban lãnh đạo nhà trường, ngày 07/10/2020 Đoàn trường phối hợp với Tổ Thể dục- Quốc phòng an ninh của trường tổ chức Khai mạc ...
Đại hội Cha mẹ học sinh Trường THPT Lai Vung 1, nhiệm kỳ 2020 – 2021

Đại hội Cha mẹ học sinh Trường THPT Lai Vung 1, nhiệm kỳ 2020 – 2021

Sáng ngày 13/9/2020, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh phối hợp với Ban lãnh đạo nhà trường tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2020 – 2021. Tham dự Đại hội gồm có Ban lãnh đạo nhà trường, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2019 – 2020 và giáo viên chủ nhiệm và Chi hội trưởng các lớp trong năm ...