Monday, 30/03/2020 - 04:15|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sinh hoạt Chuyên đề Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh Nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại Đoàn kết”

     Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Trường THPT Lai Vung 1 đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực và thu được nhiều kết quả tích cực.

     Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường THPT Lai Vung 1 đã triển khai đến toàn Đảng bộ và yêu cầu các Chi bộ trực thuộc xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong năm.

     Trong công tác tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Chi bộ tổ chức nhiều hình thức phong phú như kể chuyện theo tấm gương đạo đức của Người, xây dựng mô hình Quỹ khuyến học ( hỗ trợ học sinh khó khăn mua bảo hiểm Y tế), giáo dục đạo đức cho học sinh chưa ngoan,… Đặc biệt, hoạt động tổ chức Sinh hoạt Chuyên học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác dưới sân cờ được Đảng ủy, Đảng cấp trên đánh giá cao và khen ngợi.

     Trong hệ thống tư tưởng của Người bao gồm rất nhiều mặt, tùy theo tình hình, nhiệm vụ thực tế mà các Chi bộ tổ chức các Chuyên đề sinh hoạt sao cho phù hợp nhất, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của mình.

     Cụ thể, sáng ngày 22 tháng 10 năm 2018, dưới sân cờ, Chi bộ Xã hội tổ chức sinh hoạt Chuyên đề Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại Đoàn kết”.

     Tư tưởng về đại đoàn kết, đây là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta và của toàn nhân loại. Đấy là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Hầu như những bài viết, bài nói chuyện của Người với đồng bào, đồng chí, với bạn bè, anh em Bác luôn nhắc nhở phải giữ gìn sự đoàn kết, “đoàn kết làm ra sức mạnh”, “đoàn kết là then chốt của thành công”.

     Thông qua bài hát ca ngợi về công lao to lớn của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam, qua câu chuyện “Cái đồng hồ”, những câu hỏi thi tìm hiểu về tư tưởng “Đại đoàn kết”, về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác, được các em học sinh trình bày và tổ chức dưới sân cờ, tạo không khí học tập sôi động, vui tươi giúp các em hiểu và học tập tốt hơn, nhất là học tập tính “Đoàn kết” theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu.

     Qua câu chuyện “Cái đồng hồ” được tổ chức dưới sân cờ tuy ngắn ngủi nhưng nó đã góp phần  giúp cho người tham dự buổi sinh hoạt hiểu rõ hơn, vận dụng tốt hơn về tư tưởng “Đại đoàn kết” của Người. Dù ở cương vị nào, nhiệm vụ nào chúng ta cũng phải nêu cao tinh thần đoàn kết để cùng nhau phấn đấu, hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” tất yếu sẽ dẫn đến “Thành công, thành công, đại thành công”.

     Một số hình ảnh


Tác giả: Trần Minh Trung
Nguồn: Trường THPT Lai Vung 1
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết