Sunday, 25/10/2020 - 09:43|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
THÔNG BÁO TALKSHOW “Học gì để không lo thất nghiệp?”

THÔNG BÁO TALKSHOW “Học gì để không lo thất nghiệp?”

     Với mong muốn chia sẻ thông tin xu hướng và nhu cầu nguồn nhân lực trong CNTT trên thế giới và tại Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) tổ chức TALKSHOW “Học gì để không lo thất nghiệp?” bằng hình thức Livestream lúc 19h00 ngày 19/08/2020 - Thứ 4.