Monday, 13/07/2020 - 09:12|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
THÔNG BÁO HỌC TRỰC TUYẾN

THÔNG BÁO HỌC TRỰC TUYẾN

     Căn cứ công văn số 343/SGDĐT-GDTrH-TXCN về việc Hướng dẫn dạy học qua internet trong thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống Covid-19 và công văn số 347/SGDĐT-GDTrH-TXCN về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II, năm học 2019 – 2020 của Sở GDĐT;