Sunday, 25/10/2020 - 08:37|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Các biểu mẫu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn GV
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 276 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Các biểu mẫu đánh giá cuối năm
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 308 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Mẫu sơ yếu lý lịch của CBCC (Mẫu 2C)
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 569 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đơn xin chuyển công tác
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 235 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đơn xin nghỉ phép
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 267 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 728 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Phiếu bổ sung lý lịch CC-VC
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 247 lượt tải | 1 file đính kèm