Thursday, 23/09/2021 - 12:06|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
 • Các biểu mẫu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn GV
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 455 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Các biểu mẫu đánh giá cuối năm
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 499 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Mẫu sơ yếu lý lịch của CBCC (Mẫu 2C)
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 981 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đơn xin chuyển công tác
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 414 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đơn xin nghỉ phép
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 454 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 1638 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Phiếu bổ sung lý lịch CC-VC
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 425 lượt tải | 1 file đính kèm