Monday, 13/07/2020 - 07:36|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Các biểu mẫu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn GV
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 211 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Các biểu mẫu đánh giá cuối năm
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 225 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Mẫu sơ yếu lý lịch của CBCC (Mẫu 2C)
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 367 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đơn xin chuyển công tác
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 180 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đơn xin nghỉ phép
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 193 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 326 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Phiếu bổ sung lý lịch CC-VC
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 175 lượt tải | 1 file đính kèm