Wednesday, 28/09/2022 - 04:05|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 12 CHUẨN BỊ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO HỌC SINH KHỐI 12 CHUẨN BỊ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

       Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-SGDĐT, ngày 22/04/2022 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc Kiểm tra việc thực hiện tổ chức ôn tập cho học sinh khối 12 chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.