Wednesday, 28/09/2022 - 03:16|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện công văn số 250/CVLN-CĐN-SGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2022 giữa Công đoàn Giáo dục và Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022 - 2023;

Ngày 14/9/2022 Trường THPT Lai Vung 1 long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023.

Để đánh giá khái quát kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm học 2021-2022 vừa qua đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo đưa ra các biện pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, thầy Nguyn Văn Kit - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện những thành tích và tồn tại về các mặt, các hoạt động trong năm học 2021-2022.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được lắng nghe báo cáo công khai tài chính năm học 2021-2022; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân và chương trình hoạt động năm học 2021-2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của đơn vị; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2021-2022.

Hội nghị cũng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu về các mặt hoạt động của nhà trường để bổ sung vào nhiệm vụ năm học mới. Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023. Đồng thời thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS. Bằng nhiu giải pháp cụ thể trên các mặt, đã thông qua trong bản báo cáo và những ý kiến trao đổi, toàn thể cán bộ giáo viên,  nhân viên của Trường THPT Lai Vung 1 quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, với các mục tiêu đã định hướng, phấn đấu đạt được chỉ tiêu đề ra.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Đ/c Nguyễn Văn Kiệt - Hiệu trưởng trường thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2021 – 2022, dự thảo đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và triển khai dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Đ/c Đỗ Văn Còn – CTCĐ thông qua báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ năm học 2021 – 2022 và phương hướng thực hiện quy chế dân chủ năm học 2022 – 2023.

Đ/c Cao Dao Bén - Kế toán trường thông qua báo cáo tài chính năm 2021-2022.

Cán b Viên chc bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023.

Ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS.

Đ/c Chiêm Ích Hip – Phó Chủ tịch Công Đoàn Ngành Giáo dục phát biểu.

Cán bộ viên chức biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu.


Tác giả: Ngô Thanh Út Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết