Saturday, 25/01/2020 - 13:51|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Văn nghệ học đường học sinh cấp THPT năm học 2019-2020”

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Văn nghệ học đường học sinh cấp THPT năm học 2019-2020”

Thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp. Hội thi “Văn nghệ học đường học sinh cấp THPT năm học 2019-2020” sẽ diễn ra từ ngày 17,18 và 19 tháng 01 năm 2020 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp gồm 45/45 đơn vị Trường THPT trên địa bàn Tỉnh ...
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành giáo dục năm 2020

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành giáo dục năm 2020

Ngày 01/01/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Thủ tướng giao thực hiện các nhiệm vụ sau: