Monday, 13/07/2020 - 08:20|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
13/07/2020
Sinh hoạt cờ
BLĐ Sân trường BLĐ, PBTĐT, GVCN12, HS12 7h10
Kiểm tra chéo hồ sơ thi TN THPT
Sở GDĐT THPT Đỗ Công Tường Đ/c Khá, Hậu, Trung, Minh, Phong, Thương, Tiền, Nữ, Huệ, Tình 7h30
Tổng kết lớp 10 và 11
BLĐ Phòng học GVCN10,11, HS10, 11 13h30
Thứ Ba
14/07/2020
Cho HS thi lại các trường hợp vắng thi có phép
Đ/c Khá Sân trường, phòng học HS vắng thi 7h30
Họp HĐSP cuối năm
Đ/c Tự Hội trường CB-GV-NV toàn trường 13h30
Tiếp đoàn kiểm tra chéo hồ sơ thi TN THPT
Sở GDĐT Phòng bộ môn Đ/c Khá, Hậu, M.An 14h
Thứ Tư
15/07/2020
Trang trí khánh tiết chuẩn bị sân lễ
Đ/c K.Anh Sân khấu Ban trang trí 14h
Thứ Năm
16/07/2020
Lễ Tổng kết tuyên dương khen thưởng và tri ân trưởng thành
Đ/c Tự Sân khấu Toàn trường 7h30
Thứ Sáu
17/07/2020
Tham quan, giao lưu học tập tập
Đ/c Tự THPT Tp Vũng Tàu Đoàn tham quan, học tập 2 ngày
Tập huấn và trao đổi về vai trò CBQL trong bình đẳng giới
Sở GDĐT Hội trường Sở GDĐT Đ/c Khá, Trâm 7h30