Friday, 14/12/2018 - 11:28|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)

Lịch công tác

Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 16/12/2018

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
10/12/2018
Sáng Tập huấn công tác kiểm định
Sở GDĐT Hội trưởng Sở GDĐT

Đ/c Giẹ, Hậu

2 ngày
Họp tổ CM và VP
BLĐ Phòng học

Theo tổ

Các ngày trong tuần
Chiều Họp cán bộ chủ chốt
BLĐ Hội trưởng huyện ủy

Đ/c Tự

Thứ Ba
11/12/2018
Sáng Tập huấn về công tác tổ chức cán bộ
Sở GDĐT Hội trưởng Sở GDĐT

Đ/c Tự

Thứ Tư
12/12/2018
Sáng Tâp huấn võ cổ truyền trong trường THPT
Sở GDĐT Nhà thi đấu Trường THPT Tp Cao Lãnh

Đ/c Tùng, Hải

4 ngày
Dự Hội nghị tổng kết sàn giao dịch việc làm năm 2018
Sở LĐTBXH TTDV việc làm Đồng Tháp

Đ/c Giẹ

Chiều Chi bộ Văn phòng họp kiểm điểm cuối năm
Đ/c Kim Anh Phòng truyền thống

Chi bộ Văn phòng

Thứ Năm
13/12/2018
Sáng Kiểm tra X-S-Đ
Sở GDĐT THCS-THPT Nguyễn Văn Khải

Đ/c Tự

Chiều Họp kiểm điểm BGĐ Sở
Sở GDĐT Hội trưởng Sở GDĐT

Đ/c Tự

Thứ Sáu
14/12/2018
Chiều Hội nghị nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019
Hội trưởng UBND huyện

BLĐ

Gặp PHHS
Đ/c Tự Phòng Hiệu trưởng

Đ/c Tự, PHHS

Thứ Bảy
15/12/2018
Sáng Hội nghị triển khai các NQTW
BLĐ Hội trưởng UBND huyện

BLĐ

Sinh hoạt lớp
BLĐ Phòng học

BLĐ, BTĐT, GVCN, HS

Chủ Nhật
16/12/2018
Sáng Tập huấn trải nghiệm sáng tạo
Sở GDĐT THPT TP Cao Lãnh

Đ/c Phong, Sơn, Lynh