Saturday, 16/02/2019 - 05:18|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)

Lịch công tác

Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
11/02/2019
Sáng Sinh hoạt cờ
BLĐ Sân trường điểm 1

BLĐ, BTĐT, GVCN, HS

7h
Họp tổ CM và VP
Tổ trưởng Phòng học

Các thành viên theo tổ

Các ngày trong tuần
Chiều BC số liệu sau tết NĐ

Đ/c Giẹ

16h30
Thứ Ba
12/02/2019
Sáng Họp BLĐ
Đ/c Tự Phòng đ/c Khá

BLĐ

9h30
Thứ Tư
13/02/2019
Sáng Hoạt động bình thường
Thứ Năm
14/02/2019
Sáng
Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện KH Trường điển hình đổi mới
Tp Cần Thơ

Đ/c Tự

7h30
Thứ Sáu
15/02/2019
Sáng
Tập huấn đăng tin, viết bài
Sở GDĐT Hội trường Sở GDĐT

Đ/c Giẹ

8h
Họp lệ Chi bộ VP
Đ/c K.Anh Phòng truyền thống

Chi bộ VP

9h
Thứ Bảy
16/02/2019
Sáng Sinh hoạt lớp
BLĐ Phòng học

BLĐ, BTĐT, GVCN, HS

10h50
Chủ Nhật
17/02/2019
Sáng Nghỉ