Thứ năm, 17/10/2019 - 08:25|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
14/10/2019
Sinh hoạt cờ
BLĐ Sân trường Điểm 1

BLĐ, BTĐT, GVCN, HS

7h20
Đi công tác nước ngoài
Đài Loan

Đ/c Tự

5 ngày
Thứ Bảy
19/10/2019
Sinh hoạt lớp
BLĐ Phòng học

BLĐ, BTĐT, GVCN, HS

10h15