Wednesday, 25/11/2020 - 23:26|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
23/11/2020
Sinh hoạt cờ
BLĐ Sân trường BTĐT, GVCN, HS 7h20
Chấm thi GVDG cấp THCS
Sở GDĐT Đ/c Út Minh Theo CV
Sinh hoạt tổ CM
TT Phòng học Các thành viên trong tổ TT chọn thời gian
Thứ Ba
24/11/2020
Dự Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập kiến thức “Tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long"
Hội trường UBND huyện Đ/c Tự, Giẹ 8h
Dự Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Hội trường UBND huyện Đ/c Giẹ 13h30
Thứ Tư
25/11/2020
Bàn giao học bạ K11 và K12
Đ/c Kim Anh Hội trường GVCN K10, 11 năm học 2019-2020 và GVCN K11, 12 năm học 2020-2021 14h
Hội thảo trực tuyến về công tác đưa học sinh du học
Sở GDĐT Phòng họp số 2 - Sở GDĐT Đ/c Tự 14h
Thứ Sáu
27/11/2020
Tư vấn du học Nhật Bản tại các trường THPT trong năm học 2020-2021
Sân trường Đ/c K.Anh, Út Minh