Lịch công tác

TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 21/05/2018 đến 27/05/2018)

Thứ/ ngày

Nội dung công việc

Người chủ trì/
Tham dự

Thời gian

Địa điểm

Thành phần

Ghi chú

Thứ Hai
21-5-2018

- Sinh hoạt cờ

- Đ/c Tự

- 7h00’

- Sân trường

- BLĐ, GVCN

 

- Họp GV dạy BDHSG, HĐLT mở rộng

- Đ/c Tự

- 13h30

- Hội trường

- BLĐ, TT.CM, TT.VP, Trưởng Đoàn thể, GVBDHSG

 

Thứ Ba
22-5-2018

- Sinh hoạt tổ CM

- Tổ CM, VP

- Tổ trưởng thông báo

 

 

 

- Đưa học sinh tư vấn ĐH Minh Tân

- Đ/c Hậu

- 6h30

- Trường CĐYT

- HS đăng ký

 

Thứ Tư
23-5-2018

- Họp CMHS 12 (HS yếu)

- Đ/c Tự

- 8h30

- Phòng truyền thống

- GVCN, CMHS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm
24-5-2018

- Họp Ban Đai diện CMHS

- Đ/c Tự

- 8h00’

- Phòng Truyền thống

- BLĐ, Ban ĐDCMHS

 

- Họp hội đồng sư phạm tổng kết năm học

- BLĐ

- 13h30

- Hội trường

- Toàn trường

 

Thứ sáu
25-5-2018

- Gói quà – Chuẩn bị công tác tổng kết năm học 2017 – 2018

 

- 8h00’

- Phòng học

- VP,NV, GV được phân công

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
26-5-2018

- Tổng kết năm học 2017 – 2018 và Phát thưởng học sinh

- BLĐ

- 7h30

- Sân trường điểm 1

- Toàn trường, khách mời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật
27-5-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần trước | Trang chủ | Tin tức | Hộp thư điện tử