TỔ HÓA - TIN HỌC

 
thnam
Họ và tên: Trần Hoàng Nam
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 01644.639.196
Email: thnam@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa  
  
ptmdung
Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Dung
Chức vụ: Tổ phó                 
Điện thoại: 01688.799.445
Email: ptmdung@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học  
 
nctho
Họ và tên: Nguyễn Chí Thơ
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01265.758.272
Email: nctho@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa  
 
ntmduyen
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0904.730.468
Email: ntmduyen@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hóa  
 
htdat
Họ và tên: Huỳnh Tấn Đạt
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0939.343.707
Email: htdat@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa  
ngdien
Họ và tên: Nguyễn Giang Điền
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01696.149.401
Email: ngdien@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa  
 
nnxan
Họ và tên: Nguyễn Nữ Xuân An
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01675.065.354
Email: nnxan@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa 
 
ntson
 Họ và tên: Nguyễn Thành Sơn
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0985.572.987
Email: ntson@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Hóa
pttlan
Họ và tên: Phạm Thị Thu Lan
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0169.2499.504
Email: pttlan@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hóa
pvdem
Họ và tên: Phạm Văn Đem
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01288.863.456
Email: pvdem@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học
 
ctbchin
Họ và tên: Cao Thị Bé Chín
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01666.764.043
Email: ctbchin@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học
 
ldtrinh
Họ và tên: Lê Đình Trinh
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0939.807.193
Email: ldtrinh@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây