TỔ VẬT LÝ-CN

 
cpttrang
Họ và tên: Cao Phạm Thùy Trang
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0963.789.899
Email: cpttrang@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lý  
 
pvanh
Họ và tên: Phạm Vân Anh
Chức vụ: Tổ phó                 
Điện thoại: 01215.864.499
Email: pvanh@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lý  
 
nhphuc
Họ và tên: Nguyễn Hữu Phúc
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0909.394.456
Email: nhphuc@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lý  
 
ttphong
Họ và tên: Trần Thanh Phong
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01218.254.520
Email: ttphong@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lý  
 
nthdung
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Dung
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0906.900.100
Email: nthdung@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Vật lý  
 
dtlgia
Họ và tên: Đặng Tấn Lê Gia
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0932.546.084
Email: dtlgia@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lý  
 
nttuan
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0939.313.335
Email: nttuan@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lý  
ttnnu
Họ và tên: Trần Thị Ngọc Nữ
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01696.870.671
Email: ttnnu@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lý 
 
vkphuoc
Họ và tên: Võ Kim Phước
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01215.407.270
Email: vkphuoc@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lý  
  
ldhthong
 Họ và tên: Lê Dương Hoàng Thông
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01685.864.941
Email: ldhthong@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lý
ntbtiep
Họ và tên: Nguyễn Thị Bé Tiệp
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 0939.915.699
Email: ntbtiep@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lý  
 
dtgiang
Họ và tên: Đỗ Trúc Giang
Chức vụ: Giáo viên dạy lớp
Điện thoại: 01223.462.348
Email: dtgiang@laivung1.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lý  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây