Sunday, 16/05/2021 - 18:34|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
 • Các biểu mẫu đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn GV
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 377 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Các biểu mẫu đánh giá cuối năm
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 419 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Mẫu sơ yếu lý lịch của CBCC (Mẫu 2C)
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 869 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đơn xin chuyển công tác
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 339 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đơn xin nghỉ phép
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 366 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 1413 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Phiếu bổ sung lý lịch CC-VC
  | Trường THPT Lai Vung 1 | 347 lượt tải | 1 file đính kèm