Sunday, 16/05/2021 - 20:03|
Trang thông tin điện tử Trường THPT Lai Vung 1 (Trang web đang trong giai đoạn cập nhật)
NGOẠI KHÓA MÔN NGỮ VĂN VỚI CHỦ ĐỀ “KHÚC HÁT GIAO DUYÊN TRONG CA DAO DÂN CA”

NGOẠI KHÓA MÔN NGỮ VĂN VỚI CHỦ ĐỀ “KHÚC HÁT GIAO DUYÊN TRONG CA DAO DÂN CA”

       Thực hiện theo kế hoạch năm học 2020-2021, ngày 20/01/2021, Cô Nguyễn Thị Thanh Ngân giáo viên tổ Ngữ văn đã thực hiện chuyên đề ngoại khoá với chủ đề: Khúc hát giao duyên trong ca dao- dân ca. Đại diện Ban lãnh đạo tham dự buổi ngoại khoá - cô Trần Thị Kim Anh, thầy cô đại diện các tổ ...
TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2020 - 2021

TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC: 2020 - 2021

          Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021 của trường và kế hoạch hoạt động năm học của Y Tế Trường THPT Lai Vung 1, ngày 14/12/2020 trường tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng chống tác hại của thuốc lá cho học sinh và giáo viên toàn trường.
TỔ SINH-CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN HỘI GIẢNG CHỦ ĐỀ CÂN BẰNG NỘI MÔI

TỔ SINH-CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN HỘI GIẢNG CHỦ ĐỀ CÂN BẰNG NỘI MÔI

       Thực hiện công văn số 125/KH-THPTLVg1 ngày 28/09/2020, Kế hoạch thao giảng, Hội giảng, Ngoại khóa năm học 2020-2021 của trường THPT lai Vung 1. Nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thực hiện thông qua nội dung dạy học sinh học. Đồng thời thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo ...
TỔ LỊCH SỬ, ĐỊA - GDCD TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA TRẢI NGHIỆM THAM QUAN THỰC TẾ

TỔ LỊCH SỬ, ĐỊA - GDCD TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 TỔ CHỨC DẠY HỌC QUA TRẢI NGHIỆM THAM QUAN THỰC TẾ

     Giáo dục trải nghiệm tham quan là hình thức tổ chức dạy học sinh động, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Ngày 12/01/2019, Tổ bộ môn Lịch Sử, Địa - GDCD Trường THPT Lai Vung 1 tổ chức buổi trải nghiệm, tìm hiểu khu di tích lịch sử Lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc cho hơn 100 học sinh ở các ...